DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MNIE

Adam Zalepa - psycholog, psychoterapeuta

Od 2004 r. prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie integracyjnym, dostosowując metody i techniki pracy od indywidualnych potrzeb pacjentów, borykających się z problemami życiowymi i/lub cierpiących na różnorodne zaburzenia psychiczne. Zajmuję się psychoterapią dorosłych i młodzieży, par/małżeństw oraz rodzin.

Moje doświadczenia zawodowe obejmują m.in. kierowanie Dziennym Oddziałem Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w NZOZ Multimed w Łodzi oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego. Współpracowałem również z poradnią Profimedic w Łodzi. Poza tym od kilku lat zajmuję się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i podstawowych oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych służących samorozwojowi (rozwojowi osobistemu) osób dorosłych. Obecnie współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego Synapsis w Łodzi. Jako członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty SNP PTP. Ponad to, jako członek European Psychiatric Association, postępuję zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony i promocji zdrowia psychicznego w Europie.

Regularnie korzystam z superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Chociaż koncentruję się na psychoterapii osób dorosłych, praca z nastolatkami daje mi dużo zadowolenia. Umożliwia bowiem podążanie za procesem rozwojowym w jego najbardziej burzliwym momencie, gdy potencjał człowieka ujawnia się na różne, niejednokrotnie zaskakujące sposoby. Pomaga mi to w zachowaniu uważności na zasoby, indywidualne zdolności, które posiadamy, a o których z biegiem czasu, pod nawałem codziennych obowiązków, zwykle zapominamy. Przyjąwszy perspektywę ericksonowską, uważam, że rozwój i zmiana są nieuniknione w każdym okresie życia, mimo że czasem możemy sądzić inaczej. Dlatego podłoża problemów oraz kłopotów ze zdrowiem psychicznym upatruję w zablokowaniu naturalnych tendencji rozwojowych i "odcięciu" od zasobów osobistych. Odblokowanie dostępu do wewnętrznego potencjału człowieka i spożytkowanie jego zdolności jest zatem warunkiem zmiany i zdrowia psychicznego oraz samorealizacji, czemu służy proces psychoterapii. Moje zainteresowania oprócz psychoterapii obejmują: psychosomatykę, psychiatrie osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, kliniczne badania naukowe, dogoterapię i spacery z psem, arteterapię, literaturę piękną, grę na bębnie afrykańskim djembe.

Posiadam również doświadczenie naukowe udokumentowane pracami zjazdowymi i konferencyjnymi oraz publikacjami. Publikacja badań w czasopiśmie Diabetes Care prowadzonych przez zespół, w którego skład wchodziłem - uzyskał drugie miejsce w dziedzinie endokrynologii pod względem wpływu na praktykę kliniczną w rankingu amerykańskiego portalu medycznego MDLinx. Oprócz tego w 2014 r. zostałem uhonorowany przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nagrodą Zespołową Naukową Drugiego Stopnia.

//serceiumysl.pl/wp-content/uploads/2019/03/Untitled-kopia-3.jpg

Kursy i szkolenia dodatkowe

Zasady terapii ericksonowskiej

P.I.E. w Łodzi

cykl szkoleniowy z kształcenia praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej

P.I.E. w Łodzi

Terapia rodzin - cykl szkoleniowy

P.I.E. w Łodzi

Diagnoza i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży

P.I.E. w Łodzi

Psychoterapia lęku i depresji

P.I.E. w Łodzi

Psychoterapia pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin po śmierci bliskiej osoby

P.I.E. w Łodzi

Metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami

P.I.E. w Łodzi

Terapia osób wykorzystanych seksualnie

P.I.E. w Łodzi

Psychoterapia następstw stresu

P.I.E. w Łodzi

Psychoterapia zaburzeń odżywiania

P.I.E. w Łodzi

Psychoterapii rodzin z dzieckiem przewlekle chorym

P.I.E. w Łodzi

psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi

P.I.E. w Łodzi

Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości

P.I.E. w Łodzi

Certyfikat – First Degree Training in Brief Solution Focused Therapy

cykl seminariów i warsztatów w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

Wprowadzenie do psychoterapii – kurs specjalizacyjny

SWPS w Warszawie

Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości

cykl kursów w SWPS

Diagnoza w psychoterapii

warsztaty w SWPS w Warszawie

Psychologia Kryzysu

kurs specjalizacyjny w SWPS w Warszawie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencje kryzysowe

cykl kursów w SWPS

Psychologia kliniczna człowieka chorego somatycznie

seminarium w SWPS w Warszawie

Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych

warsztaty w SWPS w Warszawie

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach

warsztaty w SWPS w Warszawie

Psychoonkologia – choroba jako kryzys pacjenta i jego rodziny

warsztaty w SWPS w Warszawie

UMÓW WIZYTĘ ONLINE

sobota, niedziela: ul. Siewna 15/101

Loading...

Menu główne
Połącz
Mapa