Badanie gotowości szkolnej

Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dziecko jest już gotowe na to, aby pójść do szkoły. Na stopień dojrzałości szkolnej wpływa wiele czynników, m.in. rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Na naukę w podstawówce czasem gotowe są już 6-latki. Zdarzają się jednak także 7-latkowie, którzy nie są przygotowani do tego, aby poddać się szkolnej dyscyplinie. Spotkania diagnostyczne prowadzone pod przewodnictwem psychologa przebiegają we współpracy z rodzicami. Obejmują one kilka etapów, m.in. wnikliwy wywiad z rodzicami, analizę opinii pediatrycznej i logopedycznej oraz wielowymiarową ocenę przygotowania dziecka do gotowości szkolnej, m.in. z zakresu motywacji, emocji, zasobów słownictwa, grafomotoryki i pamięci. Zapraszamy rodziców oraz przyszłych uczniów na profesjonalne konsultacje, które pozwolą w miłej atmosferze ocenić możliwości dzieci.

Umów wizytę online

Loading...

Menu główne
Połącz
Mapa