Testy psychologiczne

Opis procedury badania

Badanie struktury osobowości odbywa się przy pomocy najbardziej rozbudowanego i rzetelnego kwestionariusza MMPI 2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości). Test zawiera wiele pytań i samo badanie może potrwać ok 1,5 -2 godziny. Odbywa się ono w gabinecie (pierwsza wizyta), test jest interpretowany przez psychologa - klient otrzymuje opinię i interpretację (druga wizyta) - test jest omawiany z klientem. Istnieje możliwość wzbogacenia interpretacji testu o wywiad wraz z poszerzoną opinią psychologiczną.

Użyteczność badania

 • Badanie dostępne w wersji dla osób dorosłych.
 • Badanie w pełni spełnia wymogi stawiane przez sąd przy zaleceniu oceny osobowości.
 • Badanie stanowi również ważne źródło informacji przy diagnozie zaburzeń (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne). Często zalecane przez psychiatrę prowadzącego.
 • Przesiewowa badania kandydatów do pracy, rekrutacja wojskowa, policyjna

Koszt badania

250zł - wraz z opinią i omówieniem

Opis procedury badania

Badanie intelektu - inaczej test inteligencji. Badanie odbywa się przy pomocy najnowszej wersji najbardziej rzetelnego testu WAIS-R (Wechslera). Składa się z 11 różnych podtestów (np. Arytmetyka, porządkowanie obrazków, rozumienia, słownika…) Badanie trwa ok. 2 godzin i obejmuje dwa spotkania (badanie, wręczenie i omówienie wyników).

Użyteczność badania

 • Test dostępny w wersji dla osób w wieku od 16 do 79 lat
 • Zaawansowana diagnostyka organicznego uszkodzenia mózgu na skutek urazów, udaru, guzów, chorób, zatruć, złego stanu ogólnoustrojowego.
 • Diagnostyka upośledzenia umysłowego
 • Diagnoza intelektu, poziomu inteligencji do użytku sądu, orzeczenie niepełnosprawności, renta, użytku własnego bądź diagnostycznego
 • Określenie swoich mocnych i słabych stron, przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych, ważnych wydarzeń
 • Koszt badania

  250zł - wraz z opinią i omówieniem

Opis procedury badania

Badanie odbywa się przy pomocy Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji WKP. Jest to profesjonalny kwestionariusz umożliwiający diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. W podsumowaniu zawsze znajduje się również sugerowana lista zawodów preferowanych oraz odradzanych. Badanie trwa ok 30-45 minut. Po wypełnieniu kwestionariusza osoba badana oddaje arkusz i w ciągu 2ch dni otrzymuje pełen opis, który jest omawiany podczas kolejnego spotkania. Test przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz dla osób dorosłych.

Użyteczność badania

Wyniki kwestionariusza mogą być pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.

Koszt badania

150zł - wraz z omówieniem

Opis procedury badania

Diagnostyka odbywa się przy wykorzystaniu baterii testów - Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Minimental (MMSE), MOKA. Całość badania trwa około godziny, a wyniki mogą być do odebrania jeszcze tego samego dnia - osobiście, bądź elektronicznie. W razie potrzeby istnieje możliwość omówienia wyników, dalszej diagnostyki bądź pokierowania do odpowiedniego specjalisty.

Użyteczność badania

 • Diagnostyka zaburzeń o podłożu organicznym (organiczne uszkodzenie mózgu) na skutek urazów, udaru, guzów, chorób, zatruć, złego stanu ogólnoustrojowego. Również upośledzenia funkcji poznawczych takich jak otępienia, Alzheimer (>>czytaj więcej<<). Przeznaczenie badania: dzieci, młodzież, dorośli.

Koszt badania

150zł - wraz z omówieniem bądź opinią.

Menu główne
Połącz
Mapa