Dysleksja i inne trudności w nauce

Dysleksja diagnozowana jest u coraz większej liczby uczniów. Objawia się problemami z płynnym czytaniem, poprawnym pisaniem oraz rozumieniem tekstu i występuje nawet u bardzo inteligentnych dzieci. Jej przyczyną są zaburzenia związane z przyswajaniem oraz przetwarzaniem pewnych informacji. Dysleksję można zdiagnozować zarówno u uczniów w wieku wczesnoszkolnym, jak i u nastolatków czy dorosłych. Zwykle w wykryciu problemu pomagają konsultacje z psychologiem. Spotkania z terapeutą stają się pierwszym krokiem do poprawienia komfortu dziecka w szkole i wpływają na podniesienie jego umiejętności. W poradni wystawiamy opinie, w których znajdują się informacje, pozwalające pedagogom dostosować metody nauczania oraz wymagania przedmiotowe do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów dysfunkcyjnych. Do psychologa powinni zgłaszać się zwłaszcza rodzice, którzy zauważyli, że ich dziecko ma kłopoty z mówieniem, czytaniem i pisaniem. Wczesne rozpoczęcie terapii pozwala wyrównać szanse dziecka w szkole.

Umów wizytę online

Loading...

Menu główne
Połącz
Mapa