Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

 1. 1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Piotr Schwarz, ul. Siewna 15 lok. 101, 94-250 Łódź, NIP: 7272633881, REGON: 363974880
 2. 2.Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca ) na podstawie umowy ustnej. – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel; dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta
 3. 3.W celu prawidłowej realizacji umowy dane mogą być udostępniane: 
 • Kancelaria doradztwa podatkowego
 • Nazwa.pl  (serwer/hosting/poczta elektroniczna/chmura firmowa)
 • Dotpay.pl Sp. z o.o. (realizacja płatności online)
 • FM Bank PBP S.A – Nestbank – (bankowość)
 • Google LCC (kalendarz google)
 • SumUp Payments Limited (płatności terminalem)
 • Facebook – w przypadku kontaktu poprzez formularz facebook’a
 • Innym komunikatorom – w przypadku kontaktu pacjentka poprzez te komunikatory
 • Superwizorowi – w przypadku konieczności poddania superwizji procesu psychoterapeutycznego
 1. 4.Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia wykonania umowy, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych, do 5 lat.
 2. 5.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 3. 6.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. 7.Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 
 5. 8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. 9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.
Połącz
Mapa
Menu główne