Praca nad kreatywnością

Jak radzić sobie ze złością

Człowiek jest twórczy z natury i jedynie działanie rozmaitych przeszkód sprawia, że epizody kreatywnego myślenia są tak rzadkie. Wśród tego typu przeszkód znajdują się między innymi własne przekonania na temat własnych możliwości, pewne utarte schematy funkcjonowania - na przykład młody uczony nie ma prawa do własnych hipotez, bo jeszcze za mało umie. Do jeszcze innych należą bariery emocjonalne

Indywidualne spotkania mające na celu wykorzystanie potencjału klienta do kreatywnego działania. Zajęcia szczególnie polecane dla osób, wobec których stawiane są wysokie wymagania co do pomysłowości zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

  • Testy kreatywności i ich poszczególnych obszarów. Poznanie mocnych i słabych stron.
  • Nauka niestandardowego rozwiązywania problemów, strategii kreatywnych i wykorzystywanie ich w zawodzie bądź życiu klienta
  • Zrozumienie natury kreatywności oraz wykorzystywania naturalnych codziennych sytuacji do generowania nowych i rozwijania starych pomysłów.
  • Praca nad ograniczeniami i przeszkodami w procesie twórczym
  • Zadania domowe i kontrola postępów oraz superwizja. Możliwa wspólna praca nad projektami wykorzystując techniki kreatywne.
Połącz
Mapa
Menu główne