DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MNIE

Grzegorz Bicz - psycholog rodzinny, dziecięcy

Jestem psychologiem i terapeutą z dziesięcioletnim doświadczeniem. Uprawnienia do pracy nabyłem kończąc studia psychologiczne o specjalizacji "Rodzina, rozwój i edukacja" w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłem liczne kursy i szkolenia, między innymi cykl szkoleń "Terapia rodzin" zorganizowanym przez Polski Instytut Ericksonowski. Doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami nabyłem pracując jako psycholog, terapeuta przede wszystkim w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W mojej pracy kieruję się myślą "każdy wiek ma swoje troski". Nie różnicuję wagi problemów w zależności od wieku. Staram się znaleźć pomost pomiędzy światem dzieci i dorosłych. Gdy już nam się to uda, możemy wspólnie przechodzić po nim miedzy kolejnymi etapami.
Pracuję także ze starszą młodzieżą, zmagającą się z różnymi problemami. Zdarza się, że w wyniku różnych sytuacji życiowych młodzi ludzie gubią się lub podejmują niewłaściwe decyzje. Ponieważ pracuję także jako wychowawca w ośrodku socjoterapii, mam doświadczenie w kontaktach i udzielaniu pomocy zagubionej młodzieży.

Czym się zajmuję?

Pracuję z zaburzeniami zachowania, nieśmiałością, problemami w kontaktach społecznych, problemami w radzeniu sobie z emocjami, motywacją do nauki, poprawą relacji w rodzinie (terapia rodzin), specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja). Określam także poziom inteligencji oraz badam dojrzałość szkolną.

Więcej informacji:

Badanie gotowości szkolnej

Trudności wychowawcze

Gdy dziecko nie radzi sobie z emocjami

Nadmierna nieśmiałość

Brak motywacji do nauki

Dysleksja i inne trudności w nauce

Grzegorz Bicz - psycholog dziecięcy

Kursy i szkolenia dodatkowe

"Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży - próby zmierzenia się z problemem"

"Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła?"

"Zagrożenie wśród dzieci i młodzieży w aspekcie zdrowia psychicznego"

"Wyzwania współczesnej szkoły"

„Pomoc terapeutyczna poza gabinetem psychologicznym”

„Dysleksja i dyskalkulia”

„Edukacja dzieci chorych”

„Jak wspomagać ucznia z trudnościami w uczeniu się”

„Bezpieczna i przyjazna szkoła – Rządowy program na lata 2009-2013”

„Jak z drugim rozmawiać, kiedy się z nim nie zgadzam”

„Rola szkoły i nauczyciela w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania”

„Alarm dla przemocy i okrucieństwa rówieśniczego – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów”

Zasady psychoterapii krótkoterminowej

Uzależnienie od komputera

Terapia rodzin - cykl szkoleniowy

Dyscyplina w klasie - zarządzanie zespołem klasowym

Jak tworzyć przyjazny i skuteczny system wychowawczy - realizacja praw dziecka w szkole

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

Trening asertywności dla relacji interpersonalnych

Doradztwo zawodowe w gimnazjum jako ważny aspekt planowania kariery zawodowej ucznia

R-ewolucja w hipnozie - techniki komunikacji

Public speaking

Strategia osiągania celów

Strategia podejmowania decyzji Walta Disney’a

Umów wizytę online

Poniedziałki: ul. Siewna 15/101

Loading...

Połącz
Mapa
Menu główne