Pomoc na odległość

Psycholog online

psycholog online

Dlaczego psychoterapia online?

Część osób decyduje się na taką formę pomocy z konieczności inna część z wyboru i wygody. Nie ulega wątpliwości, że sprawa dojazdu, często do dosyć odległego miejsca zabiera nam cenny czas, a także pieniądze. Bywa również tak, że przebywając za granicą, czy to czasowo czy na stałe, wybór terapeuty zostaje zawężony do zaledwie kilku specjalistów.

Czasami może się również okazać, że zrobienie pierwszego kroku w kierunku wyzdrowienia jakim jest udanie się do specjalisty może w obecnej sytuacji życiowej stanowić trudne do realizacji wyzwanie. Anonimowy kontakt, np. bez użycia kamery, bądź poprzez czat może stanowić wówczas wystarczające działanie, aby w ogóle rozpocząć leczenie.

Badania pokazują, że psychoterapia na odległość jest tak samo skuteczna jak przy spotkaniach twarzą w twarz, a najważniejszym czynnikiem leczącym pozostaje odpowiednio silna relacja psychologa i klienta, oraz motywacja klienta do zmiany.

Dla kogo przeznaczona jest psychoterapia przez skype?

- Dla osób mieszkających w małej miejscowości, które mają utrudniony dostęp do specjalisty

- Dla osób niepełnosprawnych, zmagających się z trudnością w poruszaniu się, bądź w porozumiewaniu się (wówczas dostępny jest kontakt poprzez e-mail bądź czat)

- Dla osób przebywających poza granicami Polski, mających ograniczony dostęp do specjalistów

- Dla osób, którym zależy na pozostaniu anonimowym

- Dla osób wychowujących małe dzieci

- Dla osób preferujących ten sposób kontaktu z innych, osobistych powodów

- Tylko dla osób pełnoletnich

Dostępne formy pomocy na odległość

Psychoterapia/konsultacja poprzez skype

Preferowana forma kontaktu to wraz z transmisją video, jednak na prośbę klienta jest również możliwość rozmowy telefonicznej, bądź poprzez skype bez użycia obrazu.

Czas rozmowy, zasady kontaktu, sposób pracy jest identyczny jak przy standardowym spotkaniu w gabinecie.

Pomoc psychologiczna/konsultacja poprzez e-mail/messanger

Polega ona na wymianie korespondencji e-mailowej. W praktyce  sprowadza się to do napisania listu, na który klient otrzymuje odpowiedź. Ponieważ często pojawiają się dodatkowe pytania, ta forma pomocy przewiduje możliwość wysłania dwóch wiadomości i otrzymania dwóch odpowiedzi przy jednorazowej opłacie.

Pomoc psychologiczna poprzez czat (komunikator skype)

Ta forma kontaktu stanowi rzadkość i oprócz oczywistych ograniczeń posiada również ważne z punktu widzenia klienta zalety. Zapewniona jest przede wszystkim pełna anonimowość kontaktu oraz pełna kontrola nad procesem rozmowy. Często okazuje się, że taka forma stanowi pierwszy, bardzo ważny krok w kierunku otrzymania pomocy i szybko (bądź stopniowo) przechodzi w kontakt standardowy bądź poprzez video rozmowę.

W jaki sposób usługa będzie realizowana?

  1. Kontakt (telefonicznie, mailowo, poprzez czat bądź skype) i ustaleniu terminu oraz formy pomocy.
  2. Płatność na konto gabinetu, bądź poprzez szybkie płatności internetowe.
  3. Połączenie we wcześniej wskazanym terminie. Jeśli do spotkania nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie psychoterapeuty, kolejne spotkanie będzie bezpłatne a opłata zwrócona. Jeśli z przyczyn leżących po stronie klienta, niezbędne będzie dokonanie kolejnej płatności.
  4.   Pomoc poprzez e-mail jest realizowana w ciągu jednego dnia.

Jak się przygotować?

  1. Sprawdź swoje połączenie internetowe oraz ustawienia kamery oraz dźwięku jeszcze przed umówionym spotkaniem. W komunikatorze skype istnieje możliwość wykonania połączenia testowego.
  2. Zapewnij sobie komfortowe, ciche, dyskretne warunki do rozmowy. Oświetlone pomieszczenie, odpowiedni sprzęt słuchawki, mikrofon, głośnik i kamerę.
  3. Wyłącz inne komunikatory, telefony oraz aplikacje wykorzystujące internet.

Jaki jest koszt poszczególnych form pomocy?

- Psychoterapia skype: 110zł/50 minut.

- Porada psychologiczna e-mail: 70zł (do dwóch wiadomości klienta i dwóch odpowiedzi psychologa)

- Psychoterapia par: 140zł/80 minut.

Płatność przelewem na konto: 57 1870 1045 2078 1275 1057 0001 , bądź szybką płatnością Paypal


Wybierz opcję
Menu główne