Terapia indywidualna

Jak radzić sobie ze złością

Terapia indywidualna polega na spotkaniach, w których realizowane są osobiste cele osoby, odwiedzającej gabinet. Każdy z nas będzie z pewnością przejawiał inną motywację do pracy, jak i powód wizyty będzie się znacznie różnił. Może to być rodzaj kryzysu, który być może odczuwasz jako trudne do zniesienia doświadczenie, bądź problemy emocjonalne, z którymi ciężko jest uporać się samemu/samej. Spotkania z psychologiem dają możliwość zatrzymania się i odpowiedzenia sobie na pytania :

Co się ze mną dzieje? Dlaczego się to przytrafia właśnie teraz, bądź właśnie mnie? Jak do tego doszło i jak z tego wyjść?

Spotkania trwają około 50 minut i najczęściej odbywają się co tydzień. Pracuję głównie w nurcie Ericksonowskim co oznacza, że skupiam się głównie na teraźniejszości oraz przyszłości; pomagam odnaleźć i używam do pracy mocnych stron bądź zdolności osoby która do mnie przychodzi w celu znalezienia najlepszego z możliwych rozwiązań. Często już sam fakt skupienia się na tych aspektach skutkuje wysoką motywacją do działania, a przede wszystkim poczuciem że rozwiązanie jest możliwe.  Jest to również terapia strategiczna, co oznacza że wraz z poznawaniem specyfiki problemu analizujemy go pod względem możliwych rozwiązań i technik działania oraz na bieżąco weryfikujemy cele. Czas trwania terapii jest uzależniony od aktualnego problemu. Może być to zarówno terapia krótkoterminowa (kilka spotkań), interwencja (jedno spotkanie - interwencja), terapia długoterminowa (rok i dłużej).

Zapraszam do kontaktu oraz na pierwszą konsultację

Połącz
Mapa
Menu główne