Uzależnienie od pornografii

Jak radzić sobie ze złością

Uzależnienie od pornografii i cyberseksu

Szybki rozwój technologii, łatwy dostęp do treści spowodował w ostatnich latach nasilenie tego rodzaju uzależnienia w każdej z grup wiekowych. O ile samo przeglądanie materiałów pornograficznych (powyżej określonego wieku) nie stanowi jeszcze zaburzenia to występowanie objawów takich jak

uczucie przymusu, utraty kontroli, nieudanych prób zaniechania, silnego zaangażowania, zaniedbywanie obowiązków, utrata czy narażenie na szwank ważnych relacji, kontynuowanie pomimo negatywnych konsekwencji, eskalacji (nasilania zjawiska), poczucie winy bądź inne symptomy odstawienne 

…może już świadczyć o problemie, który ze względu na wstydliwy charakter jest trudny do zwalczenia samemu.

Zachęcam do wykonania pierwszego kroku i przeanalizowania ile czasu w ciągu tygodnia poświęcasz na przeglądanie treści pornograficznych. Czy z tego powodu nie została zaniedbana jakaś inna ważna sfera życia - być może jakaś pasja, hobby, związek, małżeństwo, życie duchowe. Drugim krokiem jest sięgnięcie po pomoc. Terapia indywidualna, którą prowadzę, stwarza warunki odpowiednie do rozpoczęcia zmian (poufność, intymność, brak oceniania przez innych), ale - jak pokazuje doświadczenie - również do wyleczenia.

Inne zaburzenia behawioralne

Najczęściej występującymi zaburzeniami (nałogami) behawioralnymi są obecnie uzależnienia od pornografii, komputera czy internetu, pracy, kupowania, hazardu. Ich podłoże bywa różne, jak różne są warunki, w których powstają.

Zapraszam na konsultacje osoby, które czują, że straciły kontrolę nad rozpoczynaniem (robią to bezrefleksyjnie, bądź pomimo znania konsekwencji) kontynuowaniem (trwają znacznie dłużej niż z początku zakładały), bądź kończeniem (pojawia się silne poczucie winy, bądź konsekwencje czynności są wyjątkowo destrukcyjne).

Połącz
Mapa
Menu główne